Om Cookies

Advokatsamfundets webbplats använder s.k. sessionscookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker en webbplats.

Det finns två slags cookies:

  • En typ av cookie sparas under en längre tid i användarens dator.
  • En annan typ av cookie – s.k. sessionscookie – lagras tillfälligt under tiden användaren besöker en webbplats. En sessionscookie lagras inte under någon längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsarprogrammet avslutas eller när användaren inte har varit aktiv under en tid.

Advokatsamfundets webbplats använder bara sessionscookies.

Vad sessionscookies på webbplatsen används till

Sessionscookies används på Advokatsamfundets webbplats för att underlätta navigering och databassökning samt för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.

Hur kan man undvika lagring av cookies?

Om man inte vill att cookies skall lagras i datorn, kan man göra på följande sätt:

1. Stäng Advokatsamfundets webbplats.

2. Ändra inställningarna i webbläsarprogrammet (t.ex. Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Safari, Opera), så att programmet inte tillåter att cookies sparas. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsarprogram. Mer information kan finnas i hjälpavsnittet till webbläsarprogrammet.

Den del av webbplatsen som är öppen för allmänheten kan besökas även om webbläsaren inte tillåter att cookies sparas.

Observera att det inte går att logga in på inloggningsskyddade sidor om webbläsaren inte tillåter att sessionscookies sparas i datorn.

Cookies på den här hemsidan

Cookies på den här hemsidan

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.